กิจกรรม COFFEE RUN

posted in: กิจกรรม | 0

สุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับร่างกายที่ดี ภาพบรรยากาศงานย้อนหลัง น้องไข่ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ Coffee run ณ สวนลุมพินี