กิจกรรมออกบูธ

posted in: กิจกรรม | 0

กิจกรรมสัญจร

ภาพบรรยากาศ Egg Albumin ออกบูธที่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมจังหวัดกระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.