เกษตรแฟร์ ปี63

ภาพบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ปี63 กับบูธ “เอ้ก แอลบูมิน” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (หน้าอาคารศูนย์เรียนรวม4) บูธ P46 โซนP ขอขอบคุณทางเกษตรแฟร์สำหรับรางวัล ร้านค้ารักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดสร้างสรรค์ ในงานเกษตรแฟร์ ปี2563 และลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *