เกษตรแฟร์

ภาพบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ กับบูธ “เอ้ก แอลบูมิน” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอขอบคุณทางเกษตรแฟร์สำหรับรางวัล ร้านค้ารักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดสร้างสรรค์ ในงานเกษตรแฟร์  และลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *