Q&A CM Natural Deo Spray

posted in: Uncategorized | 0

Q: 1 ขวดใช้ได้กี่ครั้ง/นานเท่าไร

A: ฉีดได้กว่า 100 ครั้ง

 

Q: ควรใช้เวลาไหน

A: ใช้ซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อต้องการให้ใต้วงแขนสะอาด ปราศจากแบคทีเรีย และไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ระหว่างวัน

 

Q:  ทำไมต้องใช้ CM Natural Deo Spray

A:

  • เพราะเป็นสินค้าที่พัฒนามาเพื่อคนไทย ตามสภาพภูมิอากาศของไทย เหมาะกับผิวหนังของคนไทย
  • บรรจุภัณฑ์มีมาตรฐาน ทันสมัย แตกต่างจากสินค้าอื่น
  • มีมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา
  • ใช้สารสกัดที่มีมาตรฐาน มีผลวิจัยรับรอง และผ่านการทดสอบว่าเห็นผลจริง
  • ราคาถูก เพราะไม่ผ่านคนกลาง ส่งตรงถึงมือจากผู้ผลิต สู่ลูกค้า

 

Q: ใช้บ่อยจะระคายเคืองไหม?

A: เนื่องจาก CM Natural Deo Spray ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม และแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการระคายเคืองได้น้อยมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *